domingo, 10 de abril de 2016

Paraíso motard

Cafe :: No Wifi

One of two newly remodeled cafe section at Garage Co. beckons for more shop visits. 

Photo : @shaikridzwan

No hay comentarios:

Publicar un comentario